Menu

Velkommen til Pige/kvinde fodbold i Køge Boldklub

image Arkivfoto.

Glæde - Udvikling - Trivsel – velkommen til pige- og kvindefodbold i Køge Boldklub

Daglig leder i Kvinde-/Pigeafdelingen: Martin Jensen. mj@koge-boldklub.dk. Tlf. 2566 9260.

Pige- og kvindefodbolden er i rivende udvikling i Køge BK – og vi har hold der matcher alle uanset alder, ambitioner og fodboldfagligt niveau!

Nedenfor kan du læse mere om vores værdigrundlag, træningsfilosofi m.v. Hvis det har givet dig lyst til at blive en del af vores, så gå ind på de enkelte holdsider – her finder du kontaktinfo på vores cheftrænere, der kan hjælpe dig med at finde det rigtige hold til dig!

Vi glæder os til at byde dig velkommen i vores fællesskab!

Pige- og kvindeafdelingen

Det skal være sjovt!

Vores ambition er at udvikle et miljø, hvor spillerne går gladere hjem, end da de kom! Der er mange forhold, der har betydning for om en aktivitet opleves som sjov! Det handler bl.a. om trivsel, udvikling, nye oplevelser og fællesskaber med plads til forskellighed – og det er netop disse kendetegn vi ønsker skal kendetegne pige- og kvindefodbolden i Køge BK.

Det vigtigste er ikke at vinde – det vigtigste er at blive bedre!

Vi ønsker at udvikle spillere der er drevet af en indre motiveret lyst til – og tro på - at hun – uanset alder, forudsætninger og ambitioner! – kan blive bedre!

At være indre motiveret kræver grundlæggende set, at tre behov er opfyldt:

  • At spilleren deltager fordi hun har lyst – At komme til træning er noget jeg har valgt – det er ikke noget jeg skal!
  • At man oplever at kunne magte opgaver de får stillet – m.a.o. udvikle de nødvendige kompetencer til at kunne begå sig såvel på banen som i fællesskabet.
  • At man er en del af et trygt træningsfællesskab, hvor man oplever at have det godt med andre og træneren.

Dygtig er noget man øver sig på! – hvordan arbejder vi  i hverdagen?

I overskriftsform arbejder vi på følgende måde:

  • Vi introducerer spillerne nye færdigheder
  • Vi træner intensivt på nye færdigheder
  • Vi træner så spillerne mestrer nye færdigheder
  • Vi optimerer allerede indlærte færdigheder ved at indtænke dem som naturlige elementer i øvelser og småspil

Vi arbejder i 5-6 ugers cyklus ‘ser på en måde, hvor vi hele tiden arbejder indenfor nærmeste udviklingszone med fokus på en god balance mellem at vedligeholde og udvikle allerede indlærte færdigheder, og så udfordringer, hvor man øver sig på at indlære nye færdigheder.

Trygge træningsfællesskaber er de bedste udviklingsmiljøer!

Det er helt afgørende for os at spillerne trives i fællesskabet såvel på som udenfor banen. Ambitionen om etablere trygge træningsfællesskaber betyder bl.a. at vi  arbejder med afsæt i faste træningsgrupper, to gange om året gennemfører vi trivselsundersøgelser på de enkelte hold, samt arbejder med afsæt i DBU´s AntiBulli-program.

Mere end bare fodbold!

For os handler fodbold om meget mere end ”blot” spillet på banen! Vi ønsker nemlig også at være med til at spille spillerne gode til spillet udenfor banen! I praksis betyder det at vi har fokus på det man kan kalde fodboldens ”transferværdi” – forstået som at vi gennem fodbolden ønsker at udvikle spillerens evne til at eksperimentere, håndtere fejl, vedholdenhed, være en del af fællesskaber præget af forskellighed, samt træffe ”modige” beslutninger

Fodbold kender ingen alder!

Som klub ønsker vi at udvikle spillere med en livslang passion for fodbold – og vi tilbyder fodbold for ale aldre! Børn i alderen 2-4 år kan begynde til ”Børn til Bold” og der ingen øvre aldersgrænse for at kunne være med på vores Fodboldfitness-hold!  

Køge BK tilbyder fodbold for ALLE - både de fleste og for de bedste!

Vi er ambitiøse på alle spilleres vegne – uanset om du er 5 år, 12-årig ”senstarter” eller går til Fodbold Fitness.

Som ”moderklub” HB Køge er vores træning for U8-12 tilrettelagt således at spillerne har mulighed for at erhverve sig de nødvendige fodboldmæssige forudsætninger for evt. at blive en del af HB Køges Talent setup.

Dansk: (link) https://youtu.be/NcZBavhmGwY

English: (link) https://youtu.be/AHAY4ln2mgY

Arab: (link) https://youtu.be/TnsUKuYrAb8

Turkey: (link) https://youtu.be/QXBztQGARkE

SE OGSÅ DENNE FILM: https://youtu.be/lD9jpqI820E

Luk