Menu

Stadion indvielsen i 1932

image Indgangen til Køge Stadion i 1932. Foto: Køge Byarkiv.

Søndag den 26. juni 1932 var en festdag i Køge. Det var nemlig dén dag, hvor den officielle indvielse af Køge Stadion fandt sted. Altså for mere end 90 år siden.

Indvielsen startede med festlig indmarch med klingende musik ledsaget en en lang række smukt klædte sportsfolk, skrev Østsjællands Folkeblad i sit fyldige referat fra indvielsen.

En række taler fulgte herefter. Første mand på talerstolen var formanden for Køge Byråds Jordudvalg, N. Albrechtsen, der gav en kort oversigt over stadions tilblivelse:

Allerede i januar 1929 gav landinspektør Wanning et overslag på kr. 52.000 og i maj samme år tog det daværende byråd sagen op.

I efteråret 1930 var arbejdet så vidt fremskredent, at det stod byrådet i kr. 27.000 og man var da klar over at de budgetterede udgifter langt ville blive overskredet.

Køge kommune besluttede da selv at ville beholde ejendomsretten og gik derfor med til de kr. 64.000 som pladsen beløb sig til.

Arbejdet med Køge Stadions opførelse gav beskæftigelse for mange arbejdsløse - man antager at et halvt hundrede arbejdere var beskæftiget med opførelsen af Køge Stadion - hvilket i sig selv på den tid i mellemkrigsårene var meget positivt.

Næste taler var borgmester Koefoed der bl.a. sagde:

- Dette er en meget stor dag for Køge by. Om få år, når beplantningen er vokset op, vil der her være skabt et af de smukkeste anlæg i Danmark, et forhold der også skyldes den skønne beliggenhed. Det er uden tvivl det bedste stadion på Sjælland. Det er også en stor dag for Køge Byråd. Nu kan vi med glæde se tilbage på det store arbejde der er gjort.

Borgmester Koefoed sluttede sin lange tale med et leve for sportsfolkene og den gode forståelse disse imellem.

Derefter tog formanden for Dansk Atletikforbund, Johs. Larsen ordet.

Han rettede en stor tak til Køge Byråd for den storstilethed hvormed Køge Stadion var blevet bygget.

Køge Boldklubs formand Lars Henning Jensen sluttede talernes række med en tak på Sportsunionens vegne til Køge Byråd, Jordudvalget og hr. Albrechtsen for det arbejde han havde gjort og den store velvilje han havde vist sportsfolkene.

1.500 mennesker overværede indvielsen, der udover indmarchen og de mange taler også bød på forskellige sportslige indslag.

Tennisfolket udkæmpede en handicapturnering inden for klubben egne medlemmer. Der blev kæmpet om en pokal udsat af bladet Lawn Tennis. Lund Andersen vandt i finalen med cifrene 6-4, 6-4 over Kaj Egerup.

Indvielseskampen på den nye velplejede grønsvær stod mellem førsteholdene fra Køge Boldklub, der netop var sluttet som nummer fire i Mesterrækken og Skovshoved IF der sluttede midt i Oprykningsrækkens Vestkreds (det der i dag svarer til 2. Division). Det blev en livlig og velspillet kamp, som gæsterne fra Skovshoved IF vandt med 4-3 efter 3-1 føring ved pausen. Efter pausen lykkedes det Køge at få udlignet til 3-3, men "skovserne" fik scoret sejrsmålet inden sidste dommerfløjt.

Køge Boldklub, der spillede i nye blå-hvide dragter, stillede med følgende hold til denne historiske kamp for nu ni årtier siden:

Christian Nielsen, Siegfred Jensen, Helmer Petersen, Valdemar Jørgensen, Orla Bagge, Knud Simonsen, Svend Larsen, Juulsgaard Sønderbech, Verner Jensen, Poul Hansen, Svend Jørgensen og Niels Viggo Christiansen.

Herefter udkæmpedes en atletikholdskamp mellem Frederiksberg og Køge Idrætsforeninger og nogle dygtige atletikdamer fra FIF gav deres bidrag med en flot opvisning.

Kl. 18.00 var programmet udtømt, og folk forlod stadion, mange for kort efter at mødes igen på Teaterbygningen hvor Sportsunionen indbød til bal. Ifølge Østsjællands Folkeblad var der livlig aktivitet på dansegulvet frem til et pænt stykke over midnat.

Dagen efter, mandag den 27. juni, blev Køge Stadion for alvor taget i brug af stadions mange brugere.

Mange store idrætsslag - indenfor fodbold, atletik, tennis, cricket, håndbold, crocket m.m. er blevet udkæmpet siden - og stadion har gennem årene dannet rammen om mange store idræts oplevelser for titusindvis af mennesker - idrætsudøvere som tilskuere.

Og vil forhåbentligt være ramme om mange idrætsaktiviteter til glæde for tusindvis af mennesker også i mange, mange år fremover. Nu under navnet Køge Idrætspark.

En stor tak til personalet på Køge Byhistoriske Arkiv for assistance til denne artikel.

Luk