Menu

1948: Ynglinge og juniorer til Norge

(Følgende historie (udpluk) er hentet fra Køge Boldklubs Medlemsblad, August 1948 og er underskrevet af Kaj E. Jensen).

Dagbogsblade fra Ynglinge og Juniorers Norgestur

Starten fra Køge Banegaard gik fint, og selv Arne og Peter var mødt præcis. Alle havde husket den nødvendige Bagage og selvfølgelig med fint Humør.

Toget var ikke saa præcist. Det var 13 Minutter forsinket, men det kom jo da, og saa blev der Gang i Foretagendet. Der var ikke megen Plads, men alle blev dog paa en eller anden Maade stoppet ind i Toget.

I København kørte vi i Taxa ned til Skibet og de fleste af Drengene blev vist glade, da de saa, at det var saa stort som det var, for der var vist en Del, der var bange for at blive søsyge,

Det store Øjeblik, da Dampere lagde fra, ødelagdes lidt af en mægtig Tordenbyge, men den var snart overstaaet og det var smukt Vejr da vi rundede Kronborg. 

Kl. 5 om Morgenen var alle Mand oppe for at se Indsejlingen til Oslo og det var et betagende Syn med den spejlblanke Fjord og de mange Hytter paa Fjeldsiderne.

Den første v traf da vi kom i Land var en gammel Bekendt, Aage Petersen fra Speed, og han hjalp os elskværdigt til Rette og sørgede for, at vi kom med det rigtigt Tog til Sarpsborg.

Tirsdag skulle de første kampe spilles. Alle mand mødte paa Stadion Kl. 17.30. Man havde regnet med 1000 Tilskuere, men det øsregnede, saa der kom kun 250. Vi klarede det helt hæderligt, særlig spillede vore Juniorers godt, de klarede 1-1, men burde have vundet med 3-1. Ynglingene vandt med 2-1 og det var meget passende efter Spillet.

Efter Kampen var vi alle paa Hotel "Bøndernes Hus" og fik Kaffe sammen med vore Værter og vi havde en dejlig Aften med Sang o.l.

Vi fik overrakt en Vimpel og vi kvitterede med et dansk Flag.

Til slut sang alle "Der er et yndigt Lads" og "Ja, vi elsker dette Landet".

Ynglingeholdet spillede Fredag Aften paa en ret vanskelig Bane og tabte med 2-0 i en spændende men haard Kamp.

Lørdag Aften vandt vore Juniorer med 3-1 og tog saaledes Revanche for Ynglingeholdet.

Da vi skulde hjem gen tror jeg nok at alle Drengene hellere end gerne vilde være blevet meget længere i Norge, for det var en Tur vi sent vil glemme. Vi kom i god Tid om Bord og præcis Kl. 4 lagde vi fra og vinkede farvel til Norge.

Da vi naaede Køge sagde vi Tak til hinanden for en pragtfuld Uge.

Kaj E. Jensen

Luk