Menu

Køge Boldklubs Venner

image Foredragsholder ved årsmødet 2023 var anfører hos HB Køge, Mike Jensen.

Køge Boldklubs Venner

Historie og formål:
Køge Boldklubs Venner (KBV) er stiftet den 11. juni 1948.

Gennem nogle år havde der været tale om at stifte en klub for ældre medlemmer af Køge Boldklub. Der var forud for den stiftende generalforsamling udsendt brev til ca. 150 ældre medlemmer, og mødet blev afholdt fredag den 11. juni kl. 8 ½ i klubhuset på Køge Stadion.

Foreningens formål var at samle venner af Køge Boldklub dels til selskabeligt samvær og dels til støtte for boldklubben. I dag er formålet det samme.

Foreningens første bestyrelse bestod af bankdirektør Aage Nielsen, vognmand Poul Olsen, bogholder Svend Larsen, restauratør Niels Viggo Christiansen, bogholder Richard Hansen.

Som suppleant valgtes undermester Børge Albertsen. Til revisorer direktør Gudmund Jørgensen og direktør Ib Christiansen. Som revisor suppleant Emanuel Feigh.

I foreningens første vedtægter stod i §3:
Som medlemmer kan indenbys boende kun optages, når man samtidig er medlem af Køge Boldklub og fyldt 30 år. For udenbys kræves kun forhenværende medlemskab af Køge Boldklub.

Senere er denne paragraf ændret til:
Som medlem kan enhver optages, der må antages at have interesse for Køge Boldklub og er fyldt 30 år.

Køge Boldklubs Venner har kun haft fem formænd. Aage Nielsen i 25 år, Aage Sund, Benny Frejlev og den nuværende formand Joop Vos der blev valgt i november 1990. Joop Vos blev i 2023 afløst af Lennert Hansen.

Foreningen har kun haft fem kasserere: Poul Olsen, Harald Mortensen, Mogens Iversen, Sven Erik Svensson der sad på posten fra 1984-2021 overlod den til den nuværende kasserer Jonny Jarndorf.

Køge Boldklubs Venner har generalforsamling i november med efterfølgende gule ærter med tilbehør, kaffe og pandekager. Efter spisningen foredrag med en aktuel foredragsholder primært fra sportens verden. Traditionen tro også med et stort lotteri. Altid en hyggelig aften for de 75-100 deltagere.

Som formålsparagraffen siger, ydes der tilskud til klubben, ting der kommer alle medlemmer til gode. Således har KBV to gange anskaffet møblement, gulvtæppe og gardiner til klubbens cafeteria. Igennem flere år forestod KBV salget af bandeskilte på opvisningsbanen.

Hvordan bliver jeg medlem?
Nye medlemmer kan henvende sig til bestyrelsen.
Kontingentet udgør p.t. kr. 200,00 om året.

Henvendelse til:
Formand Lennert Bo Hansen, mobil 4195 0230, lenha@danskebank.dk
Kasserer Jonny Jarndorf, mobil 2674 3313, jarndorf@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer John Milo Christiansen, Jacob Kristiansen, René Unger.

Foredragsholdere gennem tiderne
Køge Boldklubs Venner (KBV) er glade og stolte over, at følgende personligheder har villet medvirke til at gøre den årlige generalforsamling til et af årets absolutte højdepunkter for foreningens medlemmer:

1952               Poul Erik ”Popper” Petersen, Køge BK

1953               Carl Ettrup, Idrætsbladet

1954               Gunnar ”Nu” Hansen, Danmarks Radio

1955               Per Henriksen, BK Frem, landsholdsmålmand

1956               John Hansen, BK Frem, landsholdsspiller

1957               Carl ”Skomager” Hansen, B.1903, landsholdsspiller

1958               Karl Aage Hansen, AB, landsholdsspiller

1959               Arne Sørensen, landstræner

1960               Erik Hyldstrup, DBU generalsekretær

1961               Vagn Bro, politimester i Køge

1962               Carl Frederik Jørgensen, dommer

1963               Torben Blom, BT

1964               Johannes Nielsen, ”Arme og ben”, BK Frem

1965               Poul Pedersen, landstræner

1966               Gunnar Garler, klublæge, Køge BK

1967               Jørn Larsen, BT og B.1903

1968               Erik Hansen, UK formand

1969               Poul Erik ”Popper” Petersen og Keld Pedersen, Køge BK

1970               Gunnar Michaelsen, FIFA dommer

1971               Carl Frederik Jørgensen, bedømmer

1972               Svend Madsen og Torsten Sørensen, Køge

1973               Gunnar ”Nu” Hansen, DR Sportschef

1974               Film fra rejsen til det Fjerne Østen i foråret 1974.

1975               Palle Holgersen, DR Sporten

1976               Finn Kobberø, DR Sporten

1977               Keld Pedersen, Køge BK

1978               Carl Nielsen, DBU formand

1979               Helge Sander, Herning

1980               Torben Månsson, FIFA dommer

1981               Fritz Ahlstrøm, Politiken

1982               Poul Prip, Berlingske Tidende

1983               Finn Holm Jørgensen, direktør i Divisionsforeningen

1984               Niels Chr. Holmstrøm, Team Danmark

1985               Alex Jacobsen, FIFA dommer

1986               Erik ”Skipper” Poulsen og Peter Poulsen, Køge BK

1987               Mads Ole Balling, Køge BK-supporter

1988               Lars Olsen, Brøndby IF, landsholdsspiller

1989               Per Bjerregaard, Brøndby IF

1990               Hans Westergaard, BK Frem

1991               Steen Fladberg, Team Danmark

1992               Jan B. Poulsen, assisterende landstræner

1993               Jim Stjerne Hansen, DBU generalsekretær

1994               Steen Ankerdal, sportsjournalist

1995               Richard Møller Nielsen, landstræner

1996               Bo Johansson, landstræner

1997               Rasmus Bech, Politiken

1998               Mogens Kreutzfeldt, landsholdslæge

1999               Ole Mørk, træner

2000               Flemming Østergaard, direktør i FC København

2001               Viggo Jensen, træner

2002               Mads Øland, direktør i Spillerforeningen

2003               Svend Gehrs, sportsjournalist

2004               Rasmus Bech, Politiken

2005               Jørgen E. Larsen, træner

2006               Olav Skaaning-Andersen, DR Sportschef

2007               Peter Pihl, sportsjournalist

2008               Christian Andersen, træner

2009               Jan B. Poulsen, assisterende landstræner

2010               Kim Milton Nielsen, FIFA dommer

2011               Richard og Tommy Møller Nielsen, trænere

2012               Lars Andersen, læge i DOK og DCU

2013               Erik ”TryllErik” Rasmussen, landsholdsspiller og træner

2014               Morten Ankerdal, journalist

2015               Tommy "Kuglepen" Poulsen, Horsens Folkeblad

2016               Fritz Ahlstrøm, forh. pressechef i UEFA, redaktør

2017               Henrik "Store" Larsen, forh. landsholdsspiller og træner

2018               Morten Bruun, sportsjournalist og forh. landsholdsspiller

2019               John Steen Olsen, forh. landsholdsspiller og Jim Stjerne Hansen

2020               Møde ikke afholdt p.g.a. Covid-19 situationen

2021               Flemming Toft, fodboldkommentator på TV 2

2022               Jan B. Poulsen, assisterende landstræner

2023               Mike Jensen, anfører i HB Køge

Sportsjournalist Svend Gehrs, TV2 var foredragsholder i 2003.

Foredragsholder i 1992, 2009 og 2022 var tidligere cheftræner i klubben 1983-1986 og tidligere ass. landstræner og EM-vinder i 1992, Jan B. Poulsen.

Luk