Menu

Målscorere sæson for sæson 1936-2008

Første kolonne er mål på hjemmebane, anden kolonne mål på udebane og tredje kolonne er det totale antal mål i den aktuelle sæson.

Sæson

Spiller

Hjem

Ude

Ialt

1936/1937

 Frede Jensen

13

9

22

 

 Leopold Andersen

7

6

13

 

 Børge Jensen

4

4

8

 

 Knud Jensen

3

4

7

 

 Villy Drejøe

2

2

4

 

 Børge Albertsen

 

2

2

 

 Juulsgaard Sønderbech

 

2

2

 

 Selvmål

1

   

 

 I alt antal mål

30

29

59

 

 

     

1937/1938

 Frede Jensen

16

8

24

 

 Leopold Andersen

5

4

9

 

 Børge Albertsen

1

4

5

 

 Børge Jensen

1

3

4

 

 Carlo Ullner

 

2

2

 

 Villy Drejøe

1

 

1

 

 Gunnar Jensen

 

1

1

 

 Knud Jensen

1

 

1

 

 Ole Koefoed

 

1

1

 

 Thorvald Petersen

 

1

1

 

 Selvmål

1

1

2

 

 I alt antal mål

26

25

51

 

 

     

1938/1939

 Frede Jensen

12

6

18

 

 Leopold Andersen

5

6

11

 

 Børge Albertsen

7

2

9

 

 Ole Koefoed

4

1

5

 

 Børge Jensen

3

1

4

 

 Selvmål

 

1

1

 

 I alt antal mål

31

17

48

 

 

 

 

 

1939/40

Frede Jensen

4

7

11

 

Ole Koefoed

8

2

10

 

Edvin Hansen

4

1

5

 

Sven Lorenzen

5

 

5

 

Børge Albertsen

1

1

2

 

Leopold Andersen

 

1

1

 

Børge Jensen

 

1

1

 

I alt antal mål

22

13

35

 

 

 

 

 

1940/41

Frede Jensen

10

9

19

 

Hilmar Staalgaard

6

5

11

 

Edvin Hansen

1

2

3

 

William Hansen

1

2

3

 

Børge Albertsen

2

 

2

 

Ole Koefoed

 

2

2

 

Sven Lorenzen

1

 

1

 

Thorvald Petersen

1

 

1

 

I alt antal mål

22

20

42

 

 

 

 

 

1941/42

Hilmar Staalgaard

6

7

13

 

Sven Lorenzen

6

4

10

 

Frede Jensen

5

4

9

 

Knud Simonsen

1

1

2

 

I alt antal mål

18

16

34

 

 

 

 

 

1942/43

Hilmar Staalgaard

5

11

16

 

Frede Jensen

4

6

10

 

Sven Lorenzen

3

4

7

 

Leopold Andersen

1

4

5

 

Edvin Hansen

1

1

2

 

Selvmål

 

1

1

 

I alt antal mål

14

27

41

 

 

 

 

 

1943/44

Frede Jensen

5

2

7

 

Sven Lorenzen

4

3

7

 

Hilmar Staalgaard

3

3

6

 

Edvin Hansen

1

1

2

 

Frode Hansen

1

1

2

 

Leif Petersen

1

1

2

 

I alt antal mål

15

11

26

 

 

 

 

 

1944/45

Frede Jensen

6

5

11

 

Hilmar Staalgaard

2

3

5

 

Poul Erik Petersen

 

3

3

 

Edvin Hansen

1

 

1

 

Frode Hansen

 

1

1

 

Carl Petersen

1

 

1

 

Leif Petersen

 

1

1

 

Knud Simonsen

1

 

1

 

I alt antal mål

11

13

24

 

 

 

 

 

1945/46

Frede Jensen

4

5

9

 

Poul Erik Petersen

4

3

7

 

Hilmar Staalgaard

3

4

7

 

Edvin Hansen

 

4

4

 

Leif Petersen

2

2

4

 

Frode Hansen

3

 

3

 

Aksel Schultz

 

1

1

 

I alt antal mål

16

19

35

 

 

 

 

 

1946/47

Hilmar Staalgaard

12

5

17

 

Frede Jensen

9

2

11

 

Torben Belt

6

3

9

 

Poul Erik Petersen

3

2

5

 

Leif Petersen

1

3

4

 

William Hansen

 

1

1

 

I alt antal mål

31

16

47

 

 

 

 

 

1947/48

Poul Erik Petersen

4

6

10

 

Hilmar Staalgaard

4

3

7

 

Torben Belt

2

2

4

 

Frode Hansen

1

3

4

 

Frede Jensen

2

2

4

 

Leif Petersen

3

 

3

 

Edvin Hansen

 

2

2

 

Ernst Jensen

 

2

2

 

William Hansen

1

 

1

 

Povl Sørensen

 

1

1

 

Leif Thomsen

1

 

1

 

I alt antal mål

18

21

39

 

 

 

 

 

1948/49

Poul Erik Petersen

7

7

14

 

Hilmar Staalgaard

5

4

9

 

Leif Petersen

1

3

4

 

Niels Bjørn Andersen

 

3

3

 

Edvin Hansen

1

1

2

 

William Hansen

1

 

1

 

Erik Jensen

1

 

1

 

Carl Georg Petersen

1

 

1

 

Selvmål

1

1

2

 

I alt antal mål

18

19

37

 

 

 

 

 

1949/50

Poul Erik Petersen

3

8

11

 

Hilmar Staalgaard

5

4

9

 

Leif Petersen

3

3

6

 

Aksel Schultz

1

2

3

 

Erik Jensen

1

1

2

 

Torben Belt

1

 

1

 

Edvin Hansen

 

1

1

 

Alf Nielsen

1

 

1

 

I alt antal mål

15

19

34

 

 

 

 

 

1950/51

Hilmar Staalgaard

8

2

10

 

Poul Erik Petersen

5

4

9

 

Erik Jensen

4

1

5

 

Leif Petersen

1

2

3

 

Edvin Hansen

1

1

2

 

Torben Belt

 

1

1

 

I alt antal mål

19

11

30

 

 

 

 

 

1951/52

Poul Erik Petersen

7

6

13

 

Hilmar Staalgaard

5

5

10

 

Leif Petersen

5

4

9

 

Knud Ove Sørensen

2

1

3

 

Børge Bastholm Larsen

 

2

2

 

William Hansen

1

 

1

 

Kurt G. Nielsen

1

 

1

 

Povl Sørensen

1

 

1

 

I alt antal mål

22

18

40

 

 

 

 

 

1952/53

Poul Erik Petersen

8

7

15

 

Knud Jørgensen

9

1

10

 

Leif Petersen

9

 

9

 

Hilmar Staalgaard

5

2

7

 

Ib Jensen

3

2

5

 

Torben Belt

3

 

3

 

Gunnar Hansen

 

1

1

 

Selvmål

 

1

1

 

I alt antal mål

37

14

51

 

 

 

 

 

1953/54

Knud Jørgensen

6

3

9

 

Poul Erik Petersen

2

6

8

 

Hilmar Staalgaard

4

3

7

 

Leif Petersen

4

2

6

 

Helge Davidsen

1

4

5

 

Gunnar Hansen

3

2

5

 

Knud W. Petersen

2

1

3

 

Werner Thomsen

1

1

2

 

I alt antal mål

23

22

45

 

 

 

 

 

1954/55

Knud Jørgensen

2

4

6

 

Knud W. Petersen

2

4

6

 

Leif Petersen

2

3

5

 

Helge Davidsen

1

2

3

 

Ove Nielsen

3

 

3

 

Stig Frandsen

 

2

2

 

John Kramer

 

2

2

 

Jørgen Sparre

 

1

1

 

Povl Sørensen

 

1

1

 

Werner Thomsen

 

1

1

 

Selvmål

1

1

2

 

I alt antal mål

11

21

32

 

 

 

 

 

1955/56

John Kramer

4

5

9

 

Ove Nielsen

4

2

6

 

Leif Petersen

1

3

4

 

Stig Frandsen

1

2

3

 

Knud Jørgensen

1

2

3

 

Jørgen Sparre

1

2

3

 

Kurt G. Nielsen

1

1

2

 

Knud W. Petersen

1

1

2

 

Helge Davidsen

1

 

1

 

I alt antal mål

15

18

33

 

 

 

 

 

1956/57

Ove Nielsen

12

12

24

 

Egon Rasmussen

6

5

11

 

Leif Petersen

6

2

8

 

Kurt ”Thor” Nielsen

4

3

7

 

Poul Erik Petersen

5

2

7

 

Helge Davidsen

4

2

6

 

Alex Graulund

4

 

4

 

Knud Haargaard

1

2

3

 

Preben Kjeldsen

1

1

2

 

Eggert Bay Hansen

 

1

1

 

Rudy Kannegaard

1

 

1

 

I alt antal mål

44

30

74

 

 

 

 

 

1958

Egon Rasmussen

7

4

11

 

Jørgen Sparre

8

2

10

 

Hans Andersen

6

3

9

 

Ove Nielsen

6

1

7

 

Knud Jørgensen

3

1

4

 

Leif Petersen

1

1

2

 

Bent Rasmussen

1

 

1

 

I alt antal mål

32

12

44

 

 

 

 

 

1959

Hans Andersen

3

5

8

 

Jørgen Sparre

3

5

8

 

Ove Nielsen

3

2

5

 

Knud Jørgensen

4

 

4

 

Ole Jørgensen

2

1

3

 

Egon Rasmussen

2

1

3

 

Børge Andersen

 

1

1

 

Helge Davidsen

1

 

1

 

Peer Haargaard

 

1

1

 

I alt antal mål

18

16

34

 

 

 

 

 

1960

Hans Andersen

9

7

16

 

Ole Jørgensen

5

5

10

 

Ove Nielsen

6

4

10

 

Egon Rasmussen

2

3

5

 

Peer Haargaard

1

2

3

 

Kurt ”Thor” Nielsen

1

1

2

 

Povl Sørensen

 

2

2

 

Helge Davidsen

1

 

1

 

Knud W. Petersen

1

1

 

 

Jørgen Sparre

 

1

1

 

Selvmål

 

1

1

 

I alt antal mål

26

26

52

 

 

 

 

 

1961

Egon Rasmussen

14

6

20

 

Hans Andersen

5

4

9

 

Ole Jørgensen

4

5

9

 

Ove Nielsen

1

5

6

 

Hans Jensen

3

2

5

 

Peer Haargaard

2

2

4

 

Knud Petersen

 

2

2

 

Børge Andersen

 

1

1

 

Selvmål

1

1

2

 

I alt antal mål

30

28

58

 

 

 

 

 

1962

Ole Jørgensen

7

4

11

 

Hans Andersen

4

5

9

 

Egon Rasmussen

5

4

9

 

Ove Nielsen

3

2

5

 

Benny Nielsen

3

1

4

 

Knud Petersen

1

2

3

 

Peer Haargaard

1

 

1

 

Tage Jessen

1

 

1

 

Selvmål

1

 

1

 

I alt antal mål

26

18

44

 

 

 

 

 

1963

Ole Jørgensen

5

5

10

 

Keld Pedersen

2

8

10

 

Ove Nielsen

6

2

8

 

Egon Rasmussen

3

3

6

 

Hans Andersen

2

1

3

 

Peer Haargaard

1

2

3 *

 

Jens Feigh

1

1

2

 

Benny Nielsen

1

 

1

 

Knud Petersen

1

 

1

 

I alt antal mål

22

22

44

 

 

 

 

 

1964

Keld Pedersen

10

2

12

 

Eigil Hansen

6

3

9

 

Ole Jørgensen

4

3

7

 

Hans Andersen

2

4

6

 

Ove Andersen

2

2

4

 

Poul Nielsen

4

 

4

 

Egon Rasmussen

2

2

4

 

Tage Jessen

 

3

3

 

Poul Bjørnholt

2

 

2

 

Peer Haargaard

1

 

1

 

Ove Nielsen

1

 

1

 

Selvmål

1

1

2

 

I alt antal mål

35

20

55

 

 

 

 

 

1965

Keld Pedersen

14

10

24

 

Ole Jørgensen

10

3

13

 

Ove Andersen

4

4

8

 

Poul Nielsen

5

3

8

 

Finn Petersen

2

4

6

 

Eigil Hansen

4

1

5

 

Egon Rasmussen

 

2

2

 

Knud Petersen

1

 

1

 

Selvmål

1

 

1

 

I alt antal mål

41

27

68

 

 

 

 

 

1966

Ole Jørgensen

10

2

12

 

Keld Pedersen

9

2

11

 

Eigil Hansen

4

2

6

 

Poul Nielsen

4

1

5

 

Hans Andersen

2

1

3

 

Arne Barthel

 

3

3

 

Ove Andersen

2

 

2

 

Selvmål

 

1

1

 

I alt antal mål

31

12

43

 

 

 

 

 

1967

John Milo Christiansen

7

6

13

 

Jørgen Kristensen

3

4

7

 

Eigil Hansen

4

 

4

 

Ole Jørgensen

2

2

4

 

Hans Andersen

2

1

3

 

Kurt Hoeck

2

1

3

 

Keld Pedersen

2

 

2

 

Jens Feigh

1

 

1

 

Arne Jensen

1

 

1

 

Poul Nielsen

1

 

1

 

Finn Petersen

1

 

1

 

I alt antal mål

26

14

40

 

 

 

 

 

1968

Morten Faurholdt

5

7

12

 

John Milo Christiansen

3

4

7

 

Eigil Hansen

4

3

7

 

Jørgen Willumsen

3

4

7

 

Mogens Olsen

2

2

4

 

Hans Andersen

2

1

3

 

Karl Hansen

 

1

1

 

Søren Olsen

1

 

1

 

Finn Petersen

1

 

1

 

Peter Sønderbech

1

 

1

 

Selvmål

 

1

1

 

I alt antal mål

22

23

45

 

 

 

 

 

1969

Frank Hansen

8

7

15

 

Keld Pedersen

7

5

12

 

Morten Faurholdt

3

3

6

 

Eigil Hansen

3

2

5

 

John Milo Christiansen

1

3

4

 

Hans Andersen

1

2

3

 

Mogens Olsen

2

 

2

 

Søren Olsen

1

1

2

 

Günther Hoeck

 

1

1

 

Flemming Kristensen

 

1

1

 

Palle Reimar

1

 

1

 

Tage Sørensen

1

 

1

 

I alt antal mål

28

25

53

 

 

 

 

 

1970

Keld Pedersen

10

9

19

 

Ove Andersen

7

3

10

 

Frank Hansen

3

5

8

 

Palle Reimar

2

3

5

 

Peter Sønderbech

3

2

5

 

John Milo Christiansen

1

3

4

 

Hans Andersen

1

2

3

 

Peter Poulsen

3

 

3

 

Morten Faurholdt

2

 

2

 

Mogens Olsen

2

 

2

 

Bjarne Becher Jensen

 

1

1

 

Flemming Rasmussen

1

 

1

 

Selvmål

 

1

1

 

I alt antal mål

35

29

64

 

 

 

 

 

1971

Frank Hansen

6

7

13

 

Keld Pedersen

4

6

10

 

Mogens Olsen

3

3

6

 

Peter Poulsen

3

3

6

 

John Milo Christiansen

1

2

3

 

Palle Reimar

2

1

3

 

Peter Sønderbech

2

1

3

 

Eigil Hansen

 

1

1

 

Flemming Rasmussen

1

 

1

 

Selvmål

1

 

1

 

I alt antal mål

23

24

47

 

 

 

 

 

1972

Keld Pedersen

9

9

18

 

Frank Hansen

6

2

8

 

Mogens Olsen

5

2

7

 

Peter Sønderbech

4

2

6

 

John Milo Christiansen

1

2

3

 

Peter Poulsen

3

 

3

 

Palle Reimar

1

1

2

 

Morten Faurholdt

1

 

1

 

Søren Olsen

 

1

1

 

Flemming Rasmussen

 

1

1

 

Erik Voss

1

 

1

 

I alt antal mål

31

20

51

 

 

 

 

 

1973

Keld Pedersen

12

7

19

 

John Milo Christiansen

9

1

10

 

Eigil Hansen

3

4

7

 

Peter Sønderbech

3

3

6

 

Peter Poulsen

2

2

4

 

John Fagerholdt

 

3

3

 

Mogens Olsen

 

1

1

 

Jan Sørensen

1

 

1

 

Selvmål

1

 

1

 

I alt antal mål

31

21

52

 

 

 

 

 

1974

John Milo Christiansen

5

1

6

 

Claus Larsen

1

5

6

 

Eigil Hansen

4

1

5

 

Peter Poulsen

2

2

4

 

Arne Skipper

4

 

4

 

Charlie Petersen

2

1

3

 

John Fagerholdt

 

1

1

 

Keld Pedersen

1

 

1

 

Steen Petersen

1

 

1

 

Jan Sørensen

 

1

1

 

I alt antal mål

20

12

32

 

 

 

 

 

1975

Charlie Petersen

12

10

22

 

Claus Larsen

9

5

14

 

John Milo Christiansen

4

2

6

 

Svend Poulsen

2

2

4

 

Jesper Rasmussen

1

2

3

 

Lasse Henriksen

2

 

2

 

Peer Holde

2

 

2

 

Michael Haagensen

2

 

2

 

John Fagerholdt

 

1

1

 

Peter Poulsen

1

 

1

 

Peter Rasmussen

1

 

1

 

Jan Sørensen

1

 

1

 

Selvmål

2

1

3

 

I alt antal mål

39

23

62

 

 

 

 

 

1976

John Milo Christiansen

10

7

17

 

Claus Larsen

3

3

6

 

Eigil Hansen

4

1

5

 

Charlie Pedersen

2

3

5

 

Svend Poulsen

1

4

5

 

Peter Poulsen

2

1

3

 

Jesper Rasmussen

2

1

3

 

Jørgen Kristensen

1

1

2

 

John Tune Kristiansen

1

1

2

 

Ole Hansen

 

1

1

 

Arne Rastad

 

1

1

 

I alt antal mål

26

24

50

 

 

 

 

 

1977

Jesper Rasmussen

12

3

15

 

Claus Larsen

6

4

10

 

Lasse Henriksen

2

5

7

 

John Tune Kristiansen

2

5

7

 

Frank Olsen

3

3

6

 

Niels Poulsen

2

4

6

 

Peter Rasmussen

2

1

3

 

Arne Rastad

2

1

3

 

Torben Bastholm

1

 

1

 

John Fagerholdt

 

1

1

 

Charlie Petersen

 

1

1

 

Peter Poulsen

 

1

1

 

I alt antal mål

32

29

61

 

 

 

 

 

1978

Claus Larsen

4

4

8

 

Erik Rasmussen

4

2

6

 

John Tune Kristiansen

3

1

4

 

Frank Hansen

3

 

3

 

Per Thomsen

1

2

3

 

Søren Grenå Larsen

2

 

2

 

Pauli Andersen

 

1

1

 

Kjeld Christensen

1

 

1

 

John Milo Christiansen

 

1

1

 

Claus Bahne Nielsen

 

1

1

 

Peter Poulsen

1

 

1

 

Arne Rastad

1

 

1

 

Selvmål

2

 

2

 

I alt antal mål

22

12

34

 

 

 

 

 

1979

John Tune Kristiansen

10

6

16

 

Ole Christiansen

7

8

15

 

Per Thomsen

7

7

14

 

Claus Larsen

9

3

12

 

Frank Olsen

6

2

8

 

Kim Truesen

3

1

4

 

Torben Bastholm

 

2

2

 

Michael Haagensen

2

 

2

 

Peter Poulsen

 

1

1

 

Peter Rasmussen

 

1

1

 

Arne Rastad

 

1

1

 

Selvmål

 

2

2

 

I alt antal mål

44

34

78

 

 

 

 

 

1980

Claus Larsen

8

7

15

 

Charlie Petersen

8

6

14

 

Per Thomsen

6

1

7

 

Peter Rasmussen

 

6

6

 

Søren Grenå Larsen

2

3

5

 

Kim Truesen

1

2

3

 

Ole Christiansen

1

1

2

 

Michael Haagensen

 

2

2

 

Leif Staun

1

1

2

 

Peter Poulsen

 

1

1

 

Selvmål

1

2

3

 

I alt antal mål

28

32

60

 

 

 

 

 

1981

Jan Jakobsen

7

6

13

 

John Tune Kristiansen

7

3

10

 

Claus Larsen

7

3

10

 

Per Thomsen

3

4

7

 

Søren Grenå Larsen

4

2

6

 

Charlie Petersen

3

2

5

 

Lars Olsen

4

 

4

 

Peter Rasmussen

2

2

4

 

Jan Olesen

1

 

1

 

Peter Poulsen

 

1

1

 

I alt antal mål

38

23

61

 

 

 

 

 

1982

Per Thomsen

14

5

19

 

Jan Jakobsen

11

4

15

 

Erik Rasmussen

4

9

13

 

Lars Olsen

3

2

5

 

Frank Johansen

2

1

3

 

Jan Normann

2

1

3

 

Moren Petersen

1

2

3

 

Peter Knudsen

2

 

2

 

Søren Grenå Larsen

1

1

2

 

Jan Olesen

 

2

2

 

Peter Poulsen

1

1

2

 

Karsten Nielsen

 

1

1

 

Charlie Petersen

1

 

1

 

Leif Staun

 

1

1

 

I alt antal mål

42

30

72

 

 

 

 

 

1983

Søren Grenå Larsen

6

6

12

 

Erik Rasmussen

9

2

11

 

Per Thomsen

7

4

11

 

Lars Olsen

1

4

5

 

Leif Staun

2

1

3

 

Frank Johansen

 

2

2

 

Jesper Rasmussen

1

1

2

 

Lars Frisch

 

1

1

 

Tim Jensen

1

 

1

 

Nestor Walter Kaidan

 

1

1

 

Peter Knudsen

1

 

1

 

Keld Nielsen

1

 

1

 

Søren Olsen

1

 

1

 

Søren Petersen

1

 

1

 

Selvmål

 

1

1**

 

I alt antal mål

31

23

54

 

 

 

 

 

1984

Per Knudsen

5

5

10

 

Erik Rasmussen

6

4

10

 

Thomas Daugaard

2

3

5

 

Jesper Rasmussen

2

2

4

 

Cimm Barslev

2

1

3

 

Søren Grenå Larsen

2

1

3

 

Niels Poulsen

3

 

3

 

Torben Johansen

2

 

2

 

Arne Rastad

1

 

1

 

I alt antal mål

25

16

41

 

 

 

 

 

1985

Jan Jakobsen

3

1

4

 

Søren Andersen

 

3

3

 

Torben Nielsen

 

3

3

 

Niels Poulsen

2

1

3

 

Peter Bertelsen

1

1

2

 

Frank Johansen

2

 

2

 

Jesper Rasmussen

1

1

2

 

Kim Backmann

1

 

1

 

Lars Frisch

 

1

1

 

Niels Haarbye

 

1

1

 

Kurt ”Weber” Nielsen

 

1

1

 

Erik Rasmussen

 

1

1

 

I alt antal mål

10

14

24

 

 

 

 

 

1986

Søren Andersen

5

3

8

 

Claus Gjerskov

7

 

7

 

Jimmy Kastrup

3

4

7

 

Erik Rasmussen

3

3

6

 

Peter Bertelsen

2

1

3

 

Jan Jakobsen

2

 

2

 

Søren Kanne

 

1

1

 

Søren Olsen

1

 

1

 

Niels Poulsen

1

 

1

 

Jesper Rasmussen

1

 

1

 

Selvmål

1

 

1

 

I alt antal mål

26

12

38

 

 

 

 

 

1987

Claus Gjerskov

3

4

7

 

Erik Rasmussen

3

4

7

 

Søren Andersen

3

2

5

 

Jens Madsen

1

3

4

 

Jimmy Kastrup

 

3

3

 

Stig Pedersen

1

1

2

 

Lars Frisch

 

1

1

 

Børge Nielsen

 

1

1

 

Torben Nielsen

 

1

1

 

I alt antal mål

11

20

31

 

 

 

 

 

1988

Jan Andersen

4

5

9

 

Jimmy Kastrup

7

 

7

 

John ”Vanløse” Nielsen

4

2

6

 

Niels Poulsen

 

5

5

 

Per Westhoff

3

2

5

 

Kim Backmann

2

2

4

 

Peter Bertelsen

1

3

4

 

John Tune Kristiansen

2

 

2

 

Carsten Jensen

1

 

1

 

Kenneth Kastrup

 

1

1

 

Torben Nielsen

1

 

1

 

Jacob Pedersen

 

1

1

 

Selvmål

1

1

2

 

I alt antal mål

26

22

48

 

 

 

 

 

1989

Per Knudsen

5

9

14

 

Mogens Jeppesen

2

7

9

 

Carsten Jensen

3

5

8

 

Jacob Pedersen

1

4

5

 

Kim Backmann

1

3

4

 

Jan Andersen

2

1

3

 

Peter Bertelsen

3

 

3

 

Gert Nodin

1

2

3

 

Per Westhoff

3

 

3

 

John ”Vanløse” Nielsen

1

1

2

 

Torben Nielsen

1

1

2

 

Selvmål

 

1

1

 

I alt antal mål

23

34

57

 

 

 

 

 

1990

Per Knudsen

3

7

10

 

Peter Lassen

5

5

10

 

John ”Vanløse” Nielsen

6

4

10

 

Per Westhoff

3

4

7

 

Søren Olsen

2

1

3

 

Claus Andersen

 

2

2

 

Morten Bergstrand

1

 

1

 

Lennert Hansen

1

 

1

 

Torben Nielsen

1

 

1

 

Rolf Olsen

1

 

1

 

I alt antal mål

23

23

46

 

 

 

 

 

1991, Forår

Lars Pedersen

4

 

4

 

Carsten Jensen

1

2

3

 

Kim Bo Larsen

 

3

3

 

Peter Bertelsen

 

2

2

 

Jesper Olsen

 

2

2

 

Morten Hansen

1

 

1

 

Michael Hermansen

 

1

1

 

Karsten Jeppesen

1

 

1

 

Frank Macnamara

1

 

1

 

I alt antal mål

8

10

18

 

 

 

 

 

1991, Efterår

Tom Hansen

4

 

4

 

Claus Andersen

 

3

3

 

Per Westhoff

3

 

3

 

Morten Hansen

1

1

2

 

Lars Pedersen

2

 

2

 

Dennis Danielsen

1

 

1

 

Carsten Jensen

1

 

1

 

Karsten Jeppesen

 

1

1

 

Kim Bo Larsen

1

 

1

 

Jesper Olsen

1

 

1

 

I alt antal mål

14

5

19

 

 

 

 

 

1992

Erik Rasmussen

8

5

13

 

Morten Hansen

8

2

10

 

Tom Hansen

6

3

9

 

Peter Sørensen

3

6

9

 

Jesper Olsen

6

1

7

 

Peter Holm

5

1

6

 

Claus Andersen

3

2

5

 

Anders Sundstrup

1

3

4

 

Jesper Køster

2

 

2

 

Lars Ole Carstensen

1

 

1

 

Lars Kristensen

1

 

1

 

Kim Bo Larsen

 

1

1

 

Selvmål

1

 

1

 

I alt antal mål

45

24

69

 

 

 

 

 

1993

Erik Rasmussen

7

13

20

 

Anders Sundstrup

13

4

17

 

Claus Andersen

8

7

15

 

Morten Hansen

9

5

14

 

Jon Dahl Tomasson

3

7

10

 

Peter Sørensen

7

2

9

 

Tom Hansen

2

4

6

 

Jesper Olsen

2

4

6

 

Lars Kristensen

2

1

3

 

Lars Ole Carstensen

2

 

2

 

Morten Eskesen

 

2

2

 

Lars Frisch

1

1

2

 

Henrik Gøthler

 

2

2

 

Aydin Punar

2

 

2

 

Carsten Nielsen

1

 

1

 

I alt antal mål

59

52

111

 

 

 

 

 

1994, Forår

Claus Andersen

5

5

10

 

Erik Rasmussen

4

1

5

 

Jon Dahl Tomasson

2

3

5

 

Morten Hansen

2

2

4

 

Lars Pedersen

2

2

4

 

Jesper Olsen

3

 

3

 

Jimmy Dahl

2

 

2

 

Kenny Larsen

1

1

2

 

Jesper Køster

1

 

1

 

I alt antal mål

22

14

36

 

 

 

 

 

1994, Efterår

Jon Dahl Tomasson

11

11

22

 

Claus Andersen

3

8

11

 

Erik Rasmussen

3

7

10

 

Frank Brodersen

1

2

3

 

Tom Hansen

3

 

3

 

Anders Sundstrup

1

1

2

 

Morten Eskesen

1

 

1

 

Lars Frisch

1

 

1

 

Jacob Gregersen

1

 

1

 

Jesper Køster

1

 

1

 

Kenny Larsen

 

1

1

 

Carsten Nielsen

 

1

1

 

Selvmål

1

 

1

 

I alt antal mål

27

31

58

 

 

 

 

 

1995, Forår

Jan Chico Olsen

2

2

4

 

Claus Andersen

2

1

3

 

Kenneth Andersen

2

1

3

 

Tom Hansen

2

1

3

 

Erik Rasmussen

3

 

3

 

Jesper Heyde

1

1

2

 

Jesper Jacobsen

1

 

1

 

Carsten Jensen

 

1

1

 

Kenny Larsen

1

 

1

 

I alt antal mål

14

7

21

 

 

 

 

 

1995/96

Jesper Jacobsen

9

4

13

 

Anders Højlund

2

5

7

 

Claus Andersen

4

2

6

 

Erik Rasmussen

4

2

6

 

Tom Hansen

3

2

5

 

Morten Hansen

2

1

3

 

Jan Chico Olsen

2

1

3

 

Dennis Andersen

1

1

2

 

Henrik Gøthler

 

2

2

 

Jesper Køster

1

1

2

 

Jesper Heyde

 

1

1

 

Ulrich Vinzents

1

 

1

 

Selvmål

 

1

1

 

I alt antal mål

29

23

52

 

 

 

 

 

1996/97

Claus Andersen

6

4

10

 

Carsten Jensen

5

5

10

 

Jesper Jacobsen

5

4

9

 

Kim Michelsen

4

4

8

 

Tom Hansen

3

2

5

 

Erik Rasmussen

4

1

5

 

Peter Bertelsen

1

1

2

 

Morten Hansen

2

 

2

 

Jesper Heyde

1

1

2

 

Lars Pedersen

2

 

2

 

Ulrich Vinzents

2

 

2

 

Torben Frank

 

1

1

 

Jan Chico Olsen

 

1

1

 

Jesper Olsen

 

1

1

 

Selvmål

 

1

1

 

I alt antal mål

35

26

61

 

 

 

 

 

1997/98

Jesper Jacobsen

7

5

12

 

Claus Andersen

1

4

5

 

Morten Hansen

2

2

4

 

Jan Chico Olsen

3

1

4

 

Kenneth Fuhr Pedersen

2

1

3

 

Lars Pedersen

1

2

3

 

Morten Eskesen

1

1

2

 

Carsten Jensen

 

2

2

 

Kim Madsen

 

2

2

 

Dennis Danielsen

 

1

1

 

Jørgen Hansen

1

 

1

 

Tom Hansen

1

 

1

 

Martin Henriksen

1

 

1

 

Jesper Heyde

1

 

1

 

Nicolai Jørgensen

 

1

1

 

Erik Rasmussen

 

1

1

 

Martin Sommer

1

 

1

 

Selvmål

 

1

1

 

I alt antal mål

22

24

46

 

 

 

 

 

1998/99

Claus Andersen

8

7

15

 

Klaus Lindholm

5

 

5

 

Per Ottosen

2

3

5

 

Morten Eskesen

1

2

3

 

Morten Hansen

3

 

3

 

Martin Henriksen

 

3

3

 

Jan Chico Olsen

2

1

3

 

Tommy Olsen

 

3

3

 

Kenneth Fuhr Pedersen

2

1

3

 

Jørgen Hansen

2

 

2

 

Peter Hasselgreen

 

2

2

 

Newroz Dogan

 

1

1

 

Henrik Gøthler

 

1

1

 

Nicolai Jørgensen

 

1

1

 

Ulrich Vinzents

1

 

1

 

Selvmål

 

1

1

 

I alt antal mål

26

26

52

 

 

 

 

 

1999/2000

Jimmy Kastrup

8

8

16

 

Tommy Olsen

9

7

16

 

Morten Eskesen

3

2

5

 

Morten Hansen

3

2

5

 

Claus Andersen

3

1

4

 

Kenneth Fuhr Pedersen

2

2

4

 

Peter Hasselgreen

2

1

3

 

Carsten Jensen

2

1

3

 

Søren Larsen

 

3

3

 

Mads Olsen

1

1

2

 

Martin Retov

1

1

2

 

Janus Blond

1

 

1

 

Nicolai Jørgensen

1

 

1

 

Flemming Ljungstrøm

1

 

1

 

Per Ottosen

 

1

1

 

Morten Overgaard

 

1

1

 

Selvmål

1

 

1

 

I alt antal mål

38

31

69

 

 

 

 

 

2000/01

Tommy Olsen

10

12

22

 

Morten Hansen

3

5

8

 

Søren Larsen

3

5

8

 

Jimmy Kastrup

5

2

7

 

Martin Retov

4

2

6

 

Daniel Bærenholdt

 

3

3

 

Mads Olsen

1

2

3

 

Martin Borre

1

1

2

 

Morten Overgaard

1

1

2

 

Peter Hasselgreen

 

1

1

 

Carsten Jensen

1

 

1

 

Jesper Sommer

 

1

1

 

I alt antal mål

29

35

64

 

 

 

 

 

2001/02

Tommy Olsen

10

11

21

 

Jimmy Kastrup

5

6

11

 

Carsten Jensen

4

1

5

 

Martin Borre

2

2

4

 

Nicolas Drost

1

3

4

 

Morten Hansen

1

3

4

 

Martin Retov

2

2

4

 

Morten Eskesen

1

2

3

 

Claus Jørgensen

2

1

3

 

Mads Olsen

2

1

3

 

Morten Overgaard

2

1

3

 

Jesper Sommer

1

2

3

 

Janus Blond

 

2

2

 

Søren Nielsen

 

1

1

 

Carsten Schrøder

1

 

1

 

Selvmål

1

1

2

 

I alt antal mål

35

39

74

 

 

 

 

 

2002/03

Tommy Olsen

7

3

10

 

Anders Clausen

2

4

6

 

Martin Borre

2

3

5

 

Brian Gellert

3

 

3

 

Jimmy Kastrup

 

3

3

 

Søren Nielsen

1

2

3

 

Mads Olsen

1

2

3

 

Henrik Eggerts

1

1

2

 

Allan Nielsen

 

2

2

 

Morten Nielsen

1

1

2

 

Ole Mogensen

1

1

2

 

Janus Blond

 

1

1

 

Morten Eskesen

 

1

1

 

Henrik Madsen

 

1

1

 

Lars Møller

1

 

1

 

Selvmål

 

1

1

 

I alt antal mål

20

26

46

 

 

 

 

 

2003/04

Anders Clausen

13

6

19

 

Henrik Madsen

6

5

11

 

Allan Nielsen

6

3

9

 

Tommy Olsen

1

6

7

 

Mehmet Ali Sirin

4

3

7

 

Abdul Sule

4

 

4

 

Søren Nielsen

1

2

3

 

Ronnie Bendtsen

 

2

2

 

Janus Blond

2

 

2

 

Daniel Bærenholdt

2

 

2

 

Peter Hasselgreen

2

 

2

 

Morten Overgaard

1

1

2

 

Lars Møller

1

 

1

 

I alt antal mål

43

28

71

 

 

 

 

 

2004/05

Allan Nielsen

4

7

11

 

Anders Jochumsen

5

3

8

 

Lars Møller

2

5

7

 

Luis Alfageme

3

3

6

 

Rasmus Marvits

4

2

6

 

Mads Olsen

3

2

5

 

Daniel Bærenholdt

1

3

4

 

Anders Clausen

1

3

4

 

Morten Nielsen

1

3

4

 

Søren Nielsen

2

2

4

 

Stephan Petersen

1

3

4

 

Abdul Sule

1

3

4

 

Olcay Senoglu

 

3

3

 

Morten Christensen

1

1

2

 

Ronnie Bendtsen

1

1

 

 

Bo Henriksen

1

 

1

 

Casper Grønn Larsen

 

1

1

 

Anders Nielsen

1

 

1

 

I alt antal mål

31

45

76

 

 

 

 

 

2005/06

Anders Clausen

7

12

19

 

Andreas Mortensen

5

6

11

 

Allan Nielsen

5

2

7

 

Olcay Senoglu

4

2

6

 

Peter Benjaminsen

1

3

4

 

Søren Nielsen

2

2

4

 

Anders Nielsen

1

1

2

 

Kristoffer Wickmann

 

2

2

 

Andreas Bak

1

 

1

 

Ronnie Bendtsen

 

1

1

 

Daniel Bærenholdt

 

1

1

 

Thomas Høy

 

1

1

 

Lars Møller

1

 

1

 

Mads Olsen

 

1

1

 

I alt antal mål

27

34

61

 

 

 

 

 

2006/07

André Lindbæk

6

4

10

 

Allan Nielsen

5

5

10

 

Dennis Bo Mortensen

5

2

7

 

Andreas Bak

3

2

5

 

Søren Nielsen

3

2

5

 

Joachim Bjerg

1

2

3

 

Olcay Senoglu

2

1

3

 

Thomas Høy

1

2

2

 

Lars Møller

1

1

2

 

Morten Nielsen

 

2

2

 

Stefan Poulsen

 

2

2

 

Kristoffer Wickmann

1

1

2

 

Martin Arlofelt

 

1

1

 

Ronnie Bendtsen

 

1

1

 

Dan Petersen

1

 

1

 

Mads Villadsen

 

1

1

 

Mads Westh

1

 

1

 

I alt antal mål

29

29

58

 

 

 

 

 

2007/08

Søren Nielsen

6

3

9

 

Hassan Bashir

4

1

5

 

Martin Arlofelt

3

1

4

 

Morten Nielsen

3

1

4

 

Andreas Bak

1

2

3

 

Arman Mehakovic

1

1

2

 

Lars Møller

2

 

2

 

Mads Olsen

2

 

2

 

Mads Villadsen

2

 

2

 

Ronnie Bendtsen

 

1

1

 

Dan Petersen

 

1

1

 

Martin Sommer

 

1

1

 

I alt antal mål

24

12

36

 

 

 

 

 

2008/09

Anders Jørgensen

2

1

3

 

Arman Mehakovic

 

2

2

 

Ojiego Chimezie

2

 

2

 

Aske Krohn

1

 

1

 

Ibrahim El-Khatib

1

 

1

 

Prince Nana

1

 

1

 

Lars Møller

1

 

1

 

Dan Petersen

1

 

1

 

I alt antal mål

9

3

12

*= Peer Haargaard scorede et mål på neutral bane, i LP-finalen mod B.1913.

**= Selvmålet scoret på neutral bane, i Carlsberg Cup finalen mod Jyderup SG&I.

 

Sæsonen 2008/09 blev for Køge Boldklubs vedkommende kun afviklet i efteråret 2008 – 15 kampe plus 1 pokalkamp. På grund af konkursen i Køge Boldklub A/S blev førsteholdet den 5. februar 2009 med øjeblikkelig virkning trukket ud af turneringen.

Luk