Menu

Klubskifter

image

Klubskifter:

Vi skelner mellem alderstrinnet for spilleren skiftet omhandler, og følger i denne forbindelse DBUs etiske cirkulærer vedr. klubskifter.

Fra 12 år – 18 år:
Det er alene U-sportschefen som kan henvende sig til eksterne spillere
I forbindelse med henvendelse følges DBUs regelsæt herom.
Ved henvendelse til Køge BK fra eksterne spillere, orienterer U-Sportschefen altid, og der sikres at afgivende klub er orienteret i henhold til DBU´s regler.

Fra 6 - 12 år:
Vi oplever ofte henvendelser fra eksterne spillere, som ønsker at blive en del af Køge Boldklub, og et tidligt klubskifte.

Vores holdning er overordnet, at man skal blive i sit eget miljø til man når 12-13 års alderen hvor et skifte, individuelt vurderet, kan finde sted.

Vi kan naturligvis ikke afvise spillere som ønsker at indmelde sig i klubben, men der bør altid sikres at afgivende klub er orienteret, og at der ved samtale med spillere og forældre er klar linier omkring skiftet, samt at man, hvis det “kikser”, kan ved tilbage til sit eget miljø.

Et alternativ til klubskifte kan være jævnlig deltagelse i Køge Boldklubs træningstilbud, vi foretrækker dog at få besøg af hele hold og dermed gøre det til en fælles træningsdag og sammenholdsoplevelse.