Menu

Klubhuset - historie og cafeteriabestyrere

image Klubhuset blev revet ned i februat 2021.

Køge Boldklubs klubhus blev indviet den 10. marts 1973 og nedrivningen af klubhuset blev påbegyndt tirsdag den 23. februar 2021.

Inden klubhuset blev bygget og taget i brug dannede klublokalet under den gamle tribune rammen om klublivet med start i september 1955 og frem til indvielsen af det nye klubhus i 1973.

Cafeteriabestyrere fra 1955

Frem til 1946: Sivertsen

1946-1955: Nancy og Carl M. Corneliussen

1956-1973: Hilmar Staalgaard efterfulgt af Grethe og Sander Christensen

1973: Karl Erik Frederiksen

1974-1978: Iben og Ove Buus

1978-1989: Irene Hansen (de første par år sammen med Peer Kierstein)

1989: Hanne Larsen

1990-1994: Lene og Øjvind Olsen

1994: Henriette Jacobsen

1995-2002: Susanne og Finn Schultz

2002: Anders Gravesen

2003: Anita og Edvin Zernichow

Anita og Edvin Zernichow.

2004: Niels Knudsen (de første par år sammen med Tommy Gerlach)

Niels Knudsen og Tommy Gerlach.

2012-2016: Brigitte og Steen Krohn

Fra 2016 har klubben selv stået for at drive klubhuset.

Historien bag opførelsen af Køge Boldklubs klubhus

I 1970 opstod de første tanker om at udvide klubhusfaciliteterne på Køge Stadion.

Siden medio 1950’erne havde klubhuset haft rammer under tribunen i omklædningsbygningen – men med bl.a. et stigende medlemstal blev behovet for mere plads et tema i klubben.

I sommeren 1970 blev der søgt til Køge kommune om tilladelse til at udvide klubhuset.

Der kom hurtigt skred i planlægningen og på bestyrelsesmødet den 3. marts 1971 kunne man studere de skitser som Jørgen Moestrup havde udarbejdet. Planerne, som kun omfattede udvidelse af klubhuset og ikke af tribunen, så tiltalende ud men der var mange problemer som skulle løses.

Først og fremmest den økonomiske side. Man regnede med at udvidelserne ikke kunne gøres for under en halv million kr.

”Men hvis Køge kommune viste sig forstående, kunne planerne godt gennemføres”, stod der at læse i klubbens medlemsblad marts 1971.

Udvidelserne skulle foretages mod nord - fra klubhusets nordlige gavl og over mod de daværende cricketbaner.

Samtidigt skulle det daværende klubhus efter planerne undergå en stor forandring indendørs. Meningen var, at der stort set kun skulle være omklædningsrum, toiletter og bad.

I juni udgaven af Medlemsbladet i 1971 kunne man læse, at sagen om udvidelserne af klubhuset havde fået den udvikling, at klubben selv skulle stå for det hele.

”Hvis alt går vel, går man i gang til efteråret – sandsynligvis i september – og som vi tidligere har nævnt, skal en hel del af arbejdet udføres med frivillig hjælp fra medlemmerne. Der vil inden længe blive nedsat et byggeudvalg som skal sørge for det forberedende arbejde og planlægning. Man vil udpege en leder indenfor hver faggruppe, og det er meningen, at de medlemmer, der ønsker at deltage i arbejdet, på forhånd skal binde sig for et bestemt antal timer. På denne måde kan man inden starten danne sig et indtryk af, hvordan det hele skal gribes an”, skrev redaktør Søren Olsen i Medlemsbladets juni-udgave.

Klar til byggeriet

Det var overskriften på en ny historie i Medlemsbladet, oktober 1971. Efterfølgende kunne man bl.a. læse følgende interessante ting:

Så er vi klar til at gå i gang med det byggeri, der skal gøre vores klubhus dobbelt så stort, som det er i dag. Da dette skrives, mangler man stadig at få den endelige byggetilladelse fra kommunen, men så snart den foreligger, startes der.

Som vi tidligere har nævnt, skal en stor del af arbejdet foregå ved hjælp af frivillig arbejdskraft af alle medlemmer, som har tid og lyst til at være med. På medlemsmødet den 23. september tegnede de første 60 deltagere sig. Bestyrelsen venter tilsagn fra en hel del flere.

På ovennævnte medlemsmøde fortalte Jørgen Moestrup om, at den nye bygning bliver på ca. 600 kvadratmeter og det er, sammenlignet med vores nuværende klubhus en 100 procent forøgelse af arealet. Når vi er færdige med den nye bygning, er det tanken, at den gamle bygning skal ombygges, så den udelukkende fungerer som omklædningsrum, baderum, lægeværelse m.v.

Den nye bygning kommer til at indeholde følgende rum i stueetagen:

Hall med toiletter.

Kontor på 12 kvadratmeter.

Kiosk på 10 kvadratmeter.

Ungdomslokale på 123 kvadratmeter.

Ungdomsværelse på 38 kvadratmeter.

Udvalgsværelse på 10 kvadratmeter.

Fyrrum på 9 kvadratmeter.

Førstesalen kommer til at indeholde hall med toiletter.

Køkken på 37 kvadratmeter, stort nok til at fungere som køkken for cafeteria hvilket også er tanken med det.

Klublokale på 157 kvadratmeter, hvilket i forhold til det nuværende på 80 kvadratmeter bliver et lokale, der er dobbelt så stort som det eksisterende lokale.

Desuden et lokale til billard m.v. på 28 kvadratmeter, hvilket er en nyskabelse.

Bestyrelses- og mødelokale på 28 kvadratmeter.

108 kvadratmeter altaner som er overdækkede.

På medlemsmødet blev det også nævnt at man ved frivillig hjælp ville spare op mod 300.000 kr.

Tegninger, projektering m.v. var lavet på frivillig basis af bl.a. Jørgen Moestrup.

Forhåbningerne var, at der kunne holdes rejsegilde før 1972 sæsonen, gik i gang.

Klar til at begynde

Sådan lød overskriften på forsiden af klubbens medlemsblad, februar 1972.

Historien fortalte at med medlemmernes énstemmige godkendelse på generalforsamlingen i januar af bestyrelsens planer for optagelse af lån i forbindelse med klubhusbyggeriet var de sidste formaliteter i orden. Arbejdet kan starte, hvornår det skal være.

”Det er faktisk vejret, der bestemmer, hvornår vi går i gang”, sagde formand Svend Madsen. ”Vi kan godt begynde at fælde træer m.v. nu, men vi har fundet det mest fornuftigt at vente at træde i aktion, til vejret er bedre. Der er jo ikke meget ved at skulle holde en pause, når vi først er kommet i gang”.

Formanden kunne på generalforsamlingen også fortælle at mellem 70-80 medlemmer havde meldt sig som medhjælpere. Dertil skulle lægges 20-30 ynglinge og juniorer.

I oktober 1972 kunne Jørgen Moestrup i klubbens medlemsblad fortælle at der var sket en masse på klubhuset i sommeren. Opmuringen og tagdækningen var tilendebragt. Varmeanlægget var ved at være færdigt, og første sal var pudset. Snart begyndes på opsætning af fliser og desuden skal der laves lofter.

Officiel indvielse

Endelig lørdag den 10. marts kunne det nye flotte klubhus tages i brug. Den dag var der officiel indvielse som blev markeret med en velbesøgt reception – anden etape, ombygningen af det gamle klubhus under tribunen kunne gå i gang.

Luk