Menu

Jubilæumsnåle gennem tiderne

image Povl Tiller Sørensen modtog ved januar måneds generalforsamling i 2019 jubilæumsnålen for imponerende 85 års medlemsskab af Køge Boldklub. I den anledning modtog han i forbindelse med indvielsen af Køge Idrætspark den 3. marts 2019 blomster af Køge Boldklubs formand Brian Hansen (tv) og klubbens daværende forretningsfører Ian Hoar (th) samt stående klapsalver fra de mange fremmødte i Nordea Lounge for sit imponerende jubilæum. Foto: Per Møller.

I forbindelse med Køge Boldklubs 50 års jubilæum den 1. oktober 1977, indstiftede klubben et nyt nålesystem for henholdsvis 50, 40 og 25 års uafbrudt aktivt medlemsskab af Køge Boldklub.

Siden er også jubilæumsnålen for 60 års, 70 års, 75 års, 80 års og 85 års medlemsskab blevet indført i systemet.

Jubilæumsnålene udleveres altid på klubbens ordinære generalforsamling.

Følgende medlemmer er gennem tiderne blevet hædret for et langt medlemsskab af klubben – med årstal for tildelingen af nålen.

(Senest opdateret: Januar 2024).

25 års medlemskab

1977 Jørgen Andersen

1977 Knud Andersen

1977 Torben Belt

1977 Ernst Christensen

1977 Henning Elting

1977 Steen Frederiksen

1977 Alex Graulund

1977 Søren Hald

1977 John Bay Hansen

1977 Thorkild Hansen

1977 Holger Dik Jensen

1977 Knud Jensen

1977 John Johansen

1977 Knud Jørgensen

1977 Willy Koch

1977 Henning Larsen

1977 Erik Madsen

1977 Harald W. Mortensen

1977 Aage Nielsen

1977 Ove Nielsen

1977 Knud Petersen

1977 Poul Erik Petersen

1977 Mogens Poulsen

1977 Erik Schmidt

1977 Jørgen Sparre

1977 Aage Sund

1978 Preen Andersen

1978 Jørgen Hald

1979 Helge Davidsen

1979 Egon Prien

1980 Eigil Hansen

1982 Søren Olsen

1982 Egon Rasmussen

1983 John Milo Christiansen

1983 Ole Jensen

1983 Mogens Johansen

1984 Mogens Larsen

1985 Leif Fischer

1985 Peter Poulsen

1986 Børge Munk Hansen

1986 Poul Krogh

1986 Knud Nielsen

1986 Jørgen Pedersen

1987 Arne Rastad

1987 Sven Erik Svensson

1988 Keld Pedersen

1988 René Unger

1989 Ole Ingemann

1990 Michael Haagensen

1991 Torben Bastholm

1991 John Jensen

1992 Palle Gjerulff

1992 Eilif Jensen

1992 Søren Grenå Larsen

1992 Tage Sørensen

1993 Vagn Andersen

1993 Carsten Jacobsen

1993 Preben Larsen

1993 Leif Nielsen

1994 Jørgen Larsen

1994 Ralph Juul Sørensen

1996 Torben Lund

1997 Per Møller

1999 Claus Andersen

1999 Peder Pedersen

1999 Per Westhoff

2000 Jesper Nielsen

2001 Henning Andersen

2001 Lars Bruselius

2001 Jørgen Palner

2001 Bent Nielsen

2004 Flemming Bøgelund

2004 Ingemann Møller

2005 Svend Poulsen

2006 Ulrik Rasmussen

2007 Knud Nielsen

2007 Erik Jensen

2007 Mogens Jersie Jensen

2008 Trine Westhoff

2008 Hans Larsen

2011 Jens Poulsen

2011 Tobias Ambs-Thomsen

2013 Claus Larsen

2013 Bent Sommer

2013 Louise Jacobsen

2014 Jens Peter Jensen

2014 Steen Witthøfft

2014 Søren Larsen

2017 Morten Eskesen

2017 Kenneth Nielsen

2017 Michael Toxværd

2018 Jannie Lauersen

2019 Finn Cederstrøm

2020 Peter Bertelsen

2020 Frederik Birk Christensen

2021 Peter Christoffersen

2021 Mikael Mogensen

2021 André Ibsen Rømer

2021 Ulrik Sørensen

2022 Chris Hvid Hansen

2024 Allan Friis

2024 Brian Bornemann

2024 Brian Hansen

2024 Malte Gleerup

40 års medlemskab

1977 Edvin Hansen

1977 Erik Hansen

1977 Gunnar Hansen

1977 Richard Hansen

1977 William Hansen

1977 Bjerring Jensen

1977 Ernst Jensen

1977 Jørgen Lorentzen

1977 Svend Nielsen

1977 Boardo Olsen

1977 Gunnar Olsen

1977 Svend Olsen

1977 Leif Petersen

1977 Knud Rasmussen

1977 Povl Tiller Sørensen

1978 Knud Andersen

1978 Ernst Christensen

1978 Poul Erik Petersen

1979 Holger Dik Jensen

1979 Aage Nielsen

1979 Erik Schmidt

1980 Thorkild Hansen

1980 Knud Jensen

1983 Jørgen Andersen

1983 Alex Graulund

1983 John Johansen

1984 Ove Nielsen

1984 Jørgen Sparre

1986 Aage Sund

1987 Knud Nielsen

1988 Henning Elting

1988 John Bay Hansen

1988 Harald W. Mortensen

1990 Knud Petersen

1991 Søren Hald

1991 Henning Larsen

1992 Steen Frederiksen

1992 Erik Madsen

1993 Preen Andersen

1993 Peter Smollerup

1995 Eigil Hansen

1996 Sven Erik Svensson

1977 Søren Olsen

1998 Frank Hansen

2001 Børge Munk Hansen

2003 John Nielsen

2003 Ernst Pedersen

2003 Hans Peter Skovager

2003 René Unger

2004 Ole Hastrup

2004 Ole Ingemann

2004 Jørgen Larsen

2005 Vagn Andersen

2005 Michael Haagensen

2005 Peter Olsen

2006 Jan Birk Pedersen

2006 Michael Petersen

2007 Palle Gjerulff

2007 Tage Sørensen

2008 Jan Ejlertsen

2008 Preben Larsen

2010 Poul Haagensen

2010 Torben Lund

2011 Kurt Ejlertsen

2012 Per Møller

2014 Claus Andersen

2014 Peder Pedersen

2015 Jesper Nielsen

2016 Henning Andersen

2016 Lars Bruselius

2016 Bent Nielsen

2016 Jørgen Palner

2019 Flemming Bøgelund

2022 Mogens Jersie Jensen

2023 Hans Larsen

2023 Peter Rasmussen

50 års medlemskab

1977 Christian Andreasen

1977 Orla Bagge

1977 Sander Christensen

1977 Poul Hansen

1977 Gudmund Jørgensen

1977 Svend Larsen

1981 Boardo Olsen

1983 William Hansen

1983 Bjerring Jensen

1983 Ernst Jensen

1983 Gunnar Olsen

1983 Svend Olsen

1984 Svend Nielsen

1984 Povl Tiller Sørensen

1986 Edvin Hansen

1986 Jørgen Lorentzen

1988 Knud Andersen

1988 Ernst Christensen

1989 Erik Schmidt

1990 Thorkild Hansen

1990 Knud Jensen

1993 Alex Graulund

1994 John Johansen

1994 Jørgen Sparre

1998 Henning Elting

1998 Ove Nielsen

1999 Kaj Madsen

1999 Knud Nielsen

2001 Søren Hald

2001 John Bay Hansen

2001 Henning Larsen

2002 Steen Frederiksen

2002 Erik Madsen

2003 Jørgen Hald

2003 Peter Smollerup

2003 Erik Svendsen

2005 Eigil Hansen

2006 Svend Erik Svensson

2007 Søren Olsen

2011 Børge Munk Hansen

2013 Ernst Pedersen

2013 Hans Peter Skovager

2013 René Unger

2014 Ole Hastrup

2014 Ole Ingemann

2015 Michael Haagensen

2015 Peter Olsen

2016 Jan Birk Pedersen

2016 Michael Petersen

2017 Palle Gjerulff

2017 Tage Sørensen

2018 Jan Ejlertsen

2018 Preben Larsen

2020 Torben Lund

2021 Kurt Ejlertsen

2022 Per Møller

2024 Claus Andersen

2024 Peder Pedersen

60 års medlemsskab

1987 Sander Christensen

1987 Gudmund Jørgensen

1991 Boardo Olsen

1993 Gunnar Olsen

1993 Svend Olsen

1994 Povl Tiller Sørensen

1999 Erik Schmidt

2000 Thorkild Hansen

2008 Henning Elting

2009 John Bay Hansen

2011 Søren Hald

2011 Henning Larsen

2012 Steen Frederiksen

2012 Erik Madsen

2013 Erik Svendsen

2013 Peter Smollerup

2015 Eigil Hansen

2016 Sven Erik Svensson

2017 Søren Olsen

2021 Børge Munk Hansen

2023 René Unger

2024 Ole Ingemann

70 års medlemsskab

2003 Gunnar Olsen

2003 Svend Olsen

2004 Povl Tiller Sørensen

2009 Erik Schmidt

2016 Knud Nielsen

2019 John Bay Hansen

2021 Søren Hald

2021 Henning Larsen

2022 Steen Frederiksen

2022 Erik Madsen

75 års medlemsskab

2008 Gunnar Olsen

2008 Svend Olsen

2009 Povl Tiller Sørensen

2014 Erik Schmidt

80 års medlemskab

2013 Gunnar Olsen

2014 Povl Tiller Sørensen

85 års medlemsskab

2019 Povl Tiller Sørensen

 

 

Luk