Menu

Formænd i ungdomsafdelingen

image Flemming Bøgelund var formand for ungdomsafdelingen i årene fra 1984 til 1998.

(Pr. januar 2012).

Køge Boldklub har haft 14 formænd for ungdomsafdelingen i klubbens 93 årige historie.

Formanden i Køge Boldklubs ungdomsafdeling udpeges af klubbens bestyrelse.

Første gang klubbens bestyrelse udpegede en leder til ungdomsafdelingen var i 1932, hvor man “ansatte” E. Kruse til at sætte klubbens ungdomsarbejde i faste rammer.

Formænd i Køge Boldklubs ungdomsafdeling gennem tiderne har været:

1932 E. Kruse
1941 William Andreasen
1944 Kaj E. Jensen
1953 Sigfred Jensen
1959 Jørgen Larsen
1966 Egon Overgaard
1968 Jørgen Wessmann
1970 Ernst Christensen
1980 Henning Andersen
1982 John Jensen
1984 Flemming Bøgelund
1998 Jan Birk Pedersen. Tiltrådt pr. 1. juli.
1999 René Unger. Tiltrådt pr. 1. juli.
2008 Thomas Johansen. Tiltrådt pr. 7. oktober.

Den 7. oktober blev en ny struktur for ungdomsarbejdet i klubben vedtaget. Et nyt 5-mands udvalg blev nedsat til at varetage afdelingens interesser: Formand Thomas Johansen. Næstformand Peter Poulsen. 5 mands koordinator Carsten Jansen. 7 mands koordinator Ole Rasmussen. 11 mands koordinator Per Fischer – for ”det der ikke er eliteafdelingen”. Der vil blive et tæt samarbejde med Eliteafdelingen og videre til Seniorafdelingen, idet det overordnede mål naturligvis er at skabe en ”vi følelse” og en sammenhæng gennem hele klubben.

I januar måned 2012 ansatte klubben Ian Pedersen som U-Sportschef.

Luk