Menu

Jubilæumsnåle

image Povl Tiller Sørensen modtog ved januar måneds generalforsamling i 2019 jubilæumsnålen for imponerende 85 års medlemsskab af Køge Boldklub. I den anledning modtog han i forbindelse med indvielsen af Køge Idrætspark den 3. marts 2019 blomster af Køge Boldklubs formand Brian Hansen (tv) og klubbens daværende forretningsfører Ian Hoar (th) samt stående klapsalver fra de mange fremmødte i Nordea Lounge for sit imponerende jubilæum. Foto: Per Møller.

Tildelte jubilæumsnåle i Køge Boldklub

I forbindelse med Køge Boldklubs 50 års jubilæum den 1. oktober 1977, indstiftede klubben et nyt nålesystem for henholdsvis 50, 40 og 25 års uafbrudt aktivt medlemsskab af Køge Boldklub.

Siden er også jubilæumsnålen for 60 års, 70 års, 75 års, 80 års og 85 års medlemsskab blevet indført i systemet.

Jubilæumsnålene udleveres altid på klubbens ordinære generalforsamling.

Følgende medlemmer er gennem tiderne blevet hædret for et langt medlemsskab af klubben – med årstal for tildelingen af nålen.

(Senest opdateret: Januar 2021).

Jubilæumsnål for

Tildelt år

Navn

 

 

 

25 års medlemsskab

1977

Jørgen Andersen

 

1977

Knud Andersen

 

1977

Torben Belt

 

1977

Ernst Christensen

 

1977

Henning Elting

 

1977

Steen Frederiksen

 

1977

Alex Graulund

 

1977

Søren Hald

 

1977

John Bay Hansen

 

1977

Thorkild Hansen

 

1977

Holger Dik Jensen

 

1977

Knud Jensen

 

1977

John Johansen

 

1977

Knud Jørgensen

 

1977

Willy Koch

 

1977

Henning Larsen

 

1977

Erik Madsen

 

1977

Harald W. Mortensen

 

1977

Aage Nielsen

 

1977

Ove Nielsen

 

1977

Knud Petersen

 

1977

Poul Erik Petersen

 

1977

Mogens Poulsen

 

1977

Erik Schmidt

 

1977

Jørgen Sparre

 

1977

Aage Sund

 

1978

Preen Andersen

 

1978

Jørgen Hald

 

1979

Helge Davidsen

 

1979

Egon Prien

 

1980

Eigil Hansen

 

1982

Søren Olsen

 

1982

Egon Rasmussen

 

1983

John Milo Christiansen

 

1983

Ole Jensen

 

1983

Mogens Johansen

 

1984

Mogens Larsen

 

1985

Leif Fischer

 

1985

Peter Poulsen

 

1986

Børge Munk Hansen

 

1986

Poul Krogh

 

1986

Knud Nielsen

 

1986

Jørgen Pedersen

 

1987

Arne Rastad

 

1987

Sven Erik Svensson

 

1988

Keld Pedersen

 

1988

René Unger

 

1989

Ole Ingemann

 

1990

Michael Haagensen

 

1991

Torben Bastholm

 

1991

John Jensen

 

1992

Palle Gjerulff

 

1992

Eilif Jensen

 

1992

Søren Grenå Larsen

 

1992

Tage Sørensen

 

1993

Vagn Andersen

 

1993

Carsten Jacobsen

 

1993

Preben Larsen

 

1993

Leif Nielsen

 

1994

Jørgen Larsen

 

1994

Ralph Juul Sørensen

 

1996

Torben Lund

 

1997

Per Møller

 

1999

Claus Andersen

 

1999

Peder Pedersen

 

1999

Per Westhoff

 

2000

Jesper Nielsen

 

2001

Henning Andersen

 

2001

Lars Bruselius

 

2001

Jørgen Palner

 

2001

Bent Nielsen

 

2004

Flemming Bøgelund

 

2004

Ingemann Møller

 

2005

Svend Poulsen

 

2006

Ulrik Rasmussen

 

2007

Knud Nielsen

 

2007

Erik Jensen

 

2007

Mogens Jersie Jensen

 

2008

Trine Westhoff

 

2008

Hans Larsen

 

2011

Jens Poulsen

 

2011

Tobias Ambs-Thomsen

 

2013

Claus Larsen

 

2013

Bent Sommer

 

2013

Louise Jacobsen

 

2014

Jens Peter Jensen

 

2014

Steen Witthøfft

 

2014

Søren Larsen

 

2017

Morten Eskesen

 

2017

Kenneth Nielsen

 

2017

Michael Toxværd

 

2018

Jannie Lauersen

 

2019

Finn Cederstrøm

 

2020

Peter Bertelsen

 

2020

Frederik Birk Christensen

 

2021

Peter Christoffersen

 

2021

Mikael Mogensen

 

2021

André Ibsen Rømer

 

2021

Ulrik Sørensen

 

 

 

40 års medlemsskab

1977

Edvin Hansen

 

1977

Erik Hansen

 

1977

Gunnar Hansen

 

1977

Richard Hansen

 

1977

William Hansen

 

1977

Bjerring Jensen

 

1977

Ernst Jensen

 

1977

Jørgen Lorentzen

 

1977

Svend Nielsen

 

1977

Boardo Olsen

 

1977

Gunnar Olsen

 

1977

Svend Olsen

 

1977

Leif Petersen

 

1977

Knud Rasmussen

 

1977

Povl Sørensen

 

1978

Knud Andersen

 

1978

Ernst Christensen

 

1978

Poul Erik Petersen

 

1979

Holger Dik Jensen

 

1979

Aage Nielsen

 

1979

Erik Schmidt

 

1980

Thorkild Hansen

 

1980

Knud Jensen

 

1983

Jørgen Andersen

 

1983

Alex Graulund

 

1983

John Johansen

 

1984

Ove Nielsen

 

1984

Jørgen Sparre

 

1986

Aage Sund

 

1987

Knud Nielsen

 

1988

Henning Elting

 

1988

John Bay Hansen

 

1988

Harald W. Mortensen

 

1990

Knud Petersen

 

1991

Søren Hald

 

1991

Henning Larsen

 

1992

Steen Frederiksen

 

1992

Erik Madsen

 

1993

Preen Andersen

 

1993

Peter Smollerup

 

1995

Eigil Hansen

 

1996

Sven Erik Svensson

 

1997

Søren Olsen

 

1998

Frank Hansen

 

2001

Børge Munk Hansen

 

2003

John Nielsen

 

2003

Ernst Pedersen

 

2003

Hans Peter Skovager

 

2003

René Unger

 

2004

Ole Hastrup

 

2004

Ole Ingemann

 

2004

Jørgen Larsen

 

2005

Vagn Andersen

 

2005

Michael Haagensen

 

2005

Peter Olsen

 

2006

Jan Birk Pedersen

 

2006

Michael Petersen

 

2007

Palle Gjerulff

 

2007

Tage Sørensen

 

2008

Jan Ejlertsen

 

2008

Preben Larsen

 

2010

Poul Haagensen

 

2010

Torben Lund

 

2011

Kurt Ejlertsen

 

2012

Per Møller

 

2014

Claus Andersen

 

2014

Peder Pedersen

 

2015

Jesper Nielsen

 

2016

Henning Andersen

 

2016

Lars Bruselius

 

2016

Bent Nielsen

 

2016

Jørgen Palner

 

2019

Flemming Bøgelund

 

 

 

50 års medlemsskab

1977

Christian Andreasen

 

1977

Orla Bagge

 

1977

Sander Christensen

 

1977

Poul Hansen

 

1977

Gudmund Jørgensen

 

1977

Svend Larsen

 

1981

Boardo Olsen

 

1983

William Hansen

 

1983

Bjerring Jensen

 

1983

Ernst Jensen

 

1983

Gunnar Olsen

 

1983

Svend Olsen

 

1984

Svend Nielsen

 

1984

Povl Sørensen

 

1986

Edvin Hansen

 

1986

Jørgen Lorentzen

 

1988

Knud Andersen

 

1988

Ernst Christensen

 

1989

Erik Schmidt

 

1990

Thorkild Hansen

 

1990

Knud Jensen

 

1993

Alex Graulund

 

1994

John Johansen

 

1994

Jørgen Sparre

 

1998

Henning Elting

 

1998

Ove Nielsen

 

1999

Kaj Madsen

 

1999

Knud Nielsen

 

2001

Søren Hald

 

2001

John Bay Hansen

 

2001

Henning Larsen

 

2002

Steen Frederiksen

 

2002

Erik Madsen

 

2003

Jørgen Hald

 

2003

Peter Smollerup

 

2003

Erik Svendsen

 

2005

Eigil Hansen

 

2006

Sven Erik Svensson

 

2007

Søren Olsen

 

2011

Børge Munk Hansen

 

2013

Ernst Pedersen

 

2013

Hans Peter Skovager

 

2013

René Unger

 

2014

Ole Hastrup

 

2014

Ole Ingemann

 

2015

Michael Haagensen

 

2015

Peter Olsen

 

2016

Jan Birk Pedersen

 

2016

Michael Petersen

 

2017

Palle Gjerulff

 

2017

Tage Sørensen

 

2018

Jan Ejlertsen

 

2018

Preben Larsen

 

2020

Torben Lund

 

2021

Kurt Ejlertsen

 

 

 

60 års medlemsskab

1988

Sander Christensen

 

1988

Gudmund Jørgensen

 

1991

Boardo Olsen

 

1993

Gunnar Olsen

 

1993

Svend Olsen

 

1994

Povl Sørensen

 

1999

Erik Schmidt

 

2000

Thorkild Hansen

 

2008

Henning Elting

 

2009

John Bay Hansen

 

2011

Søren Hald

 

2011

Henning Larsen

 

2012

Steen Frederiksen

 

2012

Erik Madsen

 

2013

Erik Svendsen

 

2013

Peter Smollerup

 

2015

Eigil Hansen

 

2016

Sven Erik Svensson

 

2017

Søren Olsen

 

2021

Børge Munk Hansen

 

 

 

70 års medlemsskab

2003

Gunnar Olsen

 

2003

Svend Olsen

 

2004

Povl Sørensen

 

2009

Erik Schmidt

 

2016

Knud Nielsen

 

2019

John Bay Hansen

 

2021

Søren Hald

 

2021

Henning Larsen

 

 

 

75 års medlemsskab

2008

Gunnar Olsen

 

2008

Svend Olsen

 

2009

Povl Sørensen

 

2014

Erik Schmidt

 

 

 

80 års medlemsskab

2013

Gunnar Olsen

 

2014

Povl Sørensen

 

 

 

85 års medlemskab

2019

Povl Sørensen